اخبار جدید سیاسی

دونالد ترامپ:در این کشور «حمام خون» به راه خواهد افتاد