اخبار جدید بین الملل

اردوغان: واشنگتن و لندن دریای سرخ را به دریایی از خون تبدیل می‌کنند