اخبار جدید سیاسی

رئیس جمهور: خوشبختانه همه شاخصه‌های تورم کاهشی است!