اخبار جدید اجتماعی و حوادث

صهیونیست‌ها بیماران را از بیمارستان الشفاء غزه اخراج کردند