اخبار جدید سیاسی

درخواست۹۶ درصد از مردم عربستان برای قطع روابط اعراب با تل‌آویو