اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مهم: بنادر غرب هرمزگان در پی شرایط نامساعد جوی تا ساعت ۲۴ امروز تعطیل شد