اخبار جدید بین الملل

هشت عضو یک خانواده در غزه در پی حمله وحشیانه اسرائیل به شهادت رسیدند