اخبار جدید اجتماعی و حوادث

جزییات حمله خونین با نارنجک و سلاح‌های اتوماتیک به یک سالن کنسرت در مسکو