اخبار جدید فناوری

مونتاژ آیفون ۱۵ در برزیل آغاز شد