اخبار جدید ورزشی

علیرضا فغانی در انتخابی جام جهانی باز هم به تیم ملی عراق خورد!