اخبار جدید ورزشی

مالک جدید باشگاه استقلال بانک تجارت است یا بانک صادرات؟