اخبار جدید فرهنگی

فروش فیلم‌های اکران نوروزی‌ تاکنون چقدر بوده است؟