اخبار جدید بین الملل

حمله به یکی از پایگاه‌های نیروی دریایی پاکستان توسط ارتش این کشور خنثی شد