اخبار جدید خودرو

تکلیف بازار خودرو چه می‌شود؟/ ارزانی در پیش است یا گرانی؟