اخبار جدید بین الملل

تاکنون بیش از ۴۰۰ نفر در اطراف بیمارستان الشفاء توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند