اخبار جدید اقتصادی

تبدیل قرارداد کار موقت کارگران به دائم در چه صورتی امکان‌پذیر است؟