اخبار جدید فناوری

اولین جت پهن پیکر چینی در سال 2027 به بهره‌برداری می‌رسد