اخبار جدید بین الملل

توضیحات وزیر امور خارجه ارمنستان درباره پیوستن این کشور به ناتو