اخبار برگزیده , اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تعداد کشته شدگان تصادفات نوروزی تاکنون به 740 نفر رسیده است