وزیر دارایی ترکیه اعلام کرد: تورم به کمتر از ۱۰ درصد میرسد

top