اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

رئیس جمهور: پاسخ جنایت اسرائیل را خواهیم داد