اخبار جدید سیاسی

افراد و شخصیت‌های شناخته شده‌ای که در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند