اخبار جدید سیاسی

وزیر امور خارجه اسرائیل: “ما خواهان جنگ با ایران نیستیم”