اخبار جدید سیاسی

رئیس جمهور با صدور پیامی خطاب به اسماعیل هنیه شهادت فرزندانش را تسلیت گفت