اخبار جدید ورزشی

مربی تراکتور پس از شکست سنگین تیمش استعفا داد