اخبار جدید سیاسی

ترکیه اجازه نمی‌دهد آمریکا از حریم هوایی‌اش ضد ایران استفاده کند