اخبار جدید سیاسی

وزارت خارجه قطر خواستار توقف تنش ایران و اسرائیل شد