اخبار جدید سیاسی

یک مقام ارشد نظامی اسرائیل اعلام کرد ایران فرودگاه نظامی ما را زد