اخبار جدید اقتصادی

احتمال عبور قیمت نفت از ۱۰۰ دلار در هر بشکه