اخبار جدید ورزشی

حذف دختران بدمینتون باز با ۲ شکست از مسابقات قهرمانی آسیا