اخبار جدید فناوری

آیا توئیت زدن برای کاربران جدید در ایکس پولی می‌شود؟