اخبار جدید فناوری

پاول دورف: احتمالا تا یک سال دیگر تلگرام به مرز یک میلیارد کاربر فعال می‌رسد