اخبار برگزیده , اخبار جدید اجتماعی و حوادث

کاهش ساعت کار هفتگی شامل دستگاه‌های خصوصی هم می‌شود؟