اخبار جدید فناوری

چرا واردات آیفون 14 و 15 به کشور ممنوع شد؟