اخبار جدید سیاسی

نیروهای ارتش اسرائیل دستور آماده باش گرفتند