اخبار جدید سیاسی

وزیر امور خارجه چین از عضویت رسمی فلسطین در سازمان ملل حمایت کرد