اخبار جدید فناوری

برنامه هواوی برای فروش ده میلیون گوشی‌های سری پورا ۷۰