اخبار جدید سیاسی

ابوالفضل ظهره وند: باید منتظر دیوانگی دیگری از نتانیاهو باشیم