اخبار جدید اجتماعی و حوادث

چرا به جای شنبه‌ها روزهای پنجشنبه تعطیل می‌شود؟