اخبار جدید اجتماعی و حوادث

یک تومور 3 کیلویی از شکم دختر 10 ساله رشتی خارج شد!