اخبار جدید بین الملل

حمایت روسیه از طالبان در جهت رفع تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه افغانستان