اخبار جدید گوناگون

سود شرکت آمریکایی تسلا با مالکیت ایلان ماسک به نصف رسیده است!