اخبار جدید فناوری

شنل نامرئی‌کننده دیگر یک رویا نیست و با قیمت‌های ۴٫۵ تا ۶۰ میلیون تومان به بازار عرضه میشود