اخبار جدید بین الملل

آزمایش بزرگترین ناو هواپیمابر چین به نام «فوجیان» آغاز شد