اخبار جدید اقتصادی

استان کرمانشاه در بالاترین سطح شاخص فلاکت کشور قرار گرفت