اخبار جدید اقتصادی

قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.