اخبار جدید اقتصادی

افزایش مصرف بنزین حدود ۲.۷میلیارد دلار با پتروشیمی‌ها