اخبار جدید فناوری

«لایحه حفاظت از داده‌های شخصی» تصویب شد