اخبار جدید ورزشی

محمد نخودی و امیرمحمد یزدانی اردوی تیم ملی کشتی را ترک کردند