اخبار جدید سیاسی

“ویلیام برنز” رییس سیا معتقد است روابط ایران و روسیه در مسیر خطرناکی پیش می‌رود